Guide wanted for ablind person Private

5 months ago Jobs Bucharest   37 views

lei2,330

  • guide-wanted-for-ablind-person-big-0
Location: Bucharest
Price: lei2,330

 


A blind Shaolin monk,mainly based in Germany and in France, but travelling in the world for humanitarian actions, is urgently looking for somebody to guide him and help him about the details of his life that he cannot face without his eyes. All costs are paid (food, accommodation, tickets)and in addition you receive 500€ pocket money per month.

It is better if you can speak English, but his project is also to learn Romanian because he also wants to perform humanitarian actions in Romania. Therefore he is interested in a Romanian guide.

Of course, when you travel out of Romania you can always leave to your family the references of the places where you are so that you can stay in contact.

The position has to be filled immediately because his previous guide left abruptly without notice because she was sick.

You can see two films about people who are testifying about everything that he does. If you don’t understand enough in English, please ask someone to translate so that you don’t miss any information.

Testimony of his last guide

https://youtu.be/LFHWzfRcihw

Testimony of twoprevious guides

https://youtu.be/3QpVxQD_Pys

My friend will beavailabe for interviews in Bucharest on the 14th January and I willbe with him.

Please contact me assoon as possible if you are interested to get an appointment.


-----------------------

Cautatun ghid pentru un prieten orb

Un călugăr Shaolin orb, cusediul principal în Germania și în Franța, dar care călătorescîn lume pentru acțiuni umanitare, caută urgent un ghid să-lîndrume și să-l ajute la detaliile vieții sale la care nu poateface față fără ochi. Toate costurile sunt plătite (hrană,cazare, bilete) și, în plus, veți primi 500 € bani de buzunar pelună.

Este mai bine dacă sepoate vorbi limba engleză, dar proiectul său este să învețelimba română pentru că el, dorește să efectueze acțiuniumanitare în România. Prin urmare, el este interesat de un ghidromânesc.

Desigur, cândcălătoriți în afara România poți lăsa întotdeauna la familiata dateled la locurile unde sunt asa co pot rămâne în contact.

Ultima ghid a plecatbrusc fără notificare, pentru că era bolnavă.

Puteti vedea douăfilme despre oameni care depun mărturie despre tot binele ce îlface. Dacă nu înțelegi suficient limba engleză, te rugăm săîntrebi pe cineva să traducă astfel încât ai nu pierde nici oinformație.

Mărturie a ultimaghidul

https://youtu.be/LFHWzfRcihw

Mărturie a doi ghidurianterioare

https://youtu.be/3QpVxQD_Pys

Prietenul meu va fidisponibil pentru interviuri in Bucuresti pe 14 ianuarie și eu voifi cu el. Vă rugăm să mă contactați cât mai curând posibil,dacă sunteți interesat pentru a obține o programare.

Additional Details

Company private freelancer
Work Type Part-time